UMAY ANA TÜRK DÜNYASI KADINLAR BİRLİĞİ

Umay Ana Türk Dünyası Kadınlar Birliği, Kasım 2021 tarihi itibariyle Türk Dünyasının en iyi bilinen isimlerinden İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Mualla Uydu Yücel’in önderliğinde kurulmuştur. Türk Dünyasının neredeyse her bölgesinden ve her meslek grubundan kadın üyeleri içinde barındıran Birliğin yönetim kurulunda Doç. Dr. Shrubu Kayhan, Doç. Dr. Çağla Gül Yesevi, Doç. Dr. Reyila Kaşgarlı, Dr. Öğr. Üyesi Zebunisa Kamalova, Eğitimci ve İstanbul Azerbaycan Dostluk Derneği Kurucu Başkanı Hülya Ağasoy Agamirza,  Eğitimci, Yazar ve Sosyolog Nazlı Aspay Cebeci Sener görev alırken; Birliğin genel sekreterliği Türkolog Şeyda Nur Şişman tarafından yürütülmektedir.

Umay Ana Türk Dünyası Kadınlar Birliği, Türk devlet ve topluluklarında yaşayan kadınlar arasındaki bağı güçlendirmek, Türk Dünyası Kadın Araştırmaları Merkezi kurarak tarih boyunca çok güçlü bir varlık sergileyen Türk kadını ve ailesi üzerine araştırmalar yapmak, Türk dünyasındaki kadınların sahip oldukları bilimsel, sosyal ve kültürel yetkinlikleri ve bilgileri Türk dünyasının ihtiyaçları ve menfaatleri doğrultusunda yapılacak bilimsel çalışmalar ile faydalanabilecekleri bir kaynağa dönüştürmek ve kültürel mirasın aktarımını sağlamak üzere kurulmuştur.